Zápis ustavující schůze Asociace dramacenter České republiky

Dne 31. 3. 2011 se sešly následující subjekty a rozhodly o založení Asociace dramacenter České republiky:

Centrum tvořivé dramatiky Praha
Labyrint – studio dramatické výchovy
Johan o. s.
Sdružení D Olomouc

Posláním Asociace dramacenter České republiky (ADC) je vytvářet a průběžně optimalizovat podmínky pro fungování systému dramacenter v České republice. Aktivně tak napomáhat využívat potenciál dramatického umění ve výchově a vzdělávání pro kulturní a občanský rozvoj osob žijících v ČR.

Pojmem dramacentrum se rozumí servisní, vzdělávací, kulturní a komunitní zařízení zabývající se dramatickou výchovou ve všech jejích podobách.

Hlavním partnerem ADC je Sdružení pro tvořivou dramatiku.

K naplnění poslání ADC především:

Členem asociace se může stát zařízení, které vyhovuje definici dramacentra, naplňuje poslání asociace a je schváleno všemi členy asociace.

V Praze 31. 3. 2011

Labyrint – studio dramatické výchovy – Tomáš Doležal
Johan o. s. – Roman Černík
Sdružení D Olomouc – Pavel Němeček
Centrum tvořivé dramatiky Praha – Jakub Hulák


dodatky

V rámci sněmu Asociace dramacenter ČR dne 20. ledna 2012 byly mezi členy asociace přijaty další tři instituce:

Divadlo loutek Ostrava – alternativní scéna (na sněmu zastoupeno Hanou Galetkovou)
THeatr ludem, Ostrava
(na sněmu zastoupeno Hanou Galetkovou)
DIVADELTA – občanské sdružení
(na sněmu zastoupeno Jakubem Šebestou a Josefem Rosenem)

Po předběžném jednání a na základě písemného souhlasu všech členů byla 8. listopadu 2012 do asociace přijata další instituce:

Divadlo DRAK, Hradec Králové – Labyrint (v jednání zastoupeno Dominikou Špalkovou)

Po předběžném jednání a na základě souhlasu všech členů byla 13. března 2017 do asociace přijata další instituce:

Atelier 3D, Jihočeské divadlo, p. o., České Budějovice (v jednání zastoupeno Michalou Piskačovou a Vendulou Kecovou)