Asociace dramacenter ČR
a
LABYRINT – Studio dramatické výchovy,
pracoviště SVČ Lužánky v Brně

pořádají ve dnech 11. až 14. února 2016
4. SETKÁNÍ DRAMACENTER
prezentace činnosti dramacenter a ukázky programů pro školy,
divadelní představení, workshopy, odborné diskuse...

PROGRAM     FOTOGALERIE SE PŘIPRAVUJE