ZPĚT NA DRAMACENTRUM.CZ 

1. SETKÁNÍ DRAMACENTER ČESKÉ REPUBLIKY

proběhlo

15.–17. listopadu 2012

v Divadle loutek Ostrava