Setkání dramacenter České republiky  ●  15.–17. listopadu 2012  ●  Ostrava

Pořadatelé: Asociace dramacenter ČR a Divadlo loutek Ostrava

V listopadu se na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava uskutečnilo první celostátní setkání dramacenter ČR jako příležitost k vzájemné výměně zkušeností mezi stávajícími členy Asociace a k praktické prezentaci jejich výukových programů a dalších aktivit.

Setkání se zúčastnili zástupci těchto dramacenter: Sdružení D, Olomouc; JOHAN o. s., Plzeň; Labyrint - studio dramatické výchovy, CVČ lužánky Brno; Centrum tvořivé dramatiky Praha; Alternativní scéna Divadla loutek, Ostrava a THeater ludem, Ostrava.

ke stažení:     plakátek (pdf)    program (pdf)     tisková zpráva vydaná před akcí (doc)

Kontakt: Hana Galetková, Alternativní scéna Divadla loutek Ostrava, tel.: 732 305 966, e-mail: hag25@seznam.cz