dramacentrum je zkrácené pojmenování pro středisko dramatické výchovy.

Rozumí se jím servisní, vzdělávací, kulturní a komunitní zařízení zabývající se dramatickou výchovou ve všech jejích podobách.

Těžištěm práce dramacenter jsou zpravidla výukové programy pro školy a zájmová činnost ve volném čase.

První středisko dramatické výchovy v českých zemích vzniklo v 2. polovině 80. let v brněnských Lužánkách.

Vzorem pro vznik prvního střediska dramatické výchovy bylo Redbridge Drama Centre, které působí v Londýně od roku 1973.