SDRUŽENÍ D, DRAMACENTRUM,
třída 17. listopadu 43, 779 00 Olomouc

S dotazy kontaktujte koordinátorku akce
Magdalénu Strejčkovou na projekty@sdruzenid.cz
Přihlášky naleznete na webu Sdružení D v sekci Ke
stažení (www.sdruzenid.cz). Hlaste se na e-mailové
adrese projekty@sdruzenid.cz

Účast na pátečním programu je bezplatná, cena sobotního
a nedělního workshopu je 1000 Kč. Účast na workshopu je
podmíněna přítomností po oba dny jeho konání. Počet míst je
omezený, přihlášky přijímáme pouze do naplnění kapacity.
Změna programu vyhrazena.

PÁTEK 21. 2.
8.30–10.30 / Dramacentrum Sdružení D
Létající dědeček
(SDV Labyrint, SVČ Lužánky, Brno)
Interaktivní výukový program pro žáky I. stupně ZŠ zabývající se problematikou mezigeneračních vztahů.

11.00–12.30 / Umělecké centrum UP, divadelní sál K3
Povím vám svůj příběh

(Divadelta Praha)
Divadlo fórum, díky kterému si uvědomíme, jak alkohol mění vnímání reality a jak posouvá hranice lidského chování.

14.00–15.30  / Dramacentrum Sdružení D
Vše může být loutkou

(Divadlo loutek Ostrava)
Netradiční loutkářská dílna.

16.00–17.30 / Dramacentrum Sdružení D
Malý malým

(Sdružení D Olomouc)
Interaktivní program pro žáky I. stupně ZŠ na podporu čtenářství věnovaný knize Radka Malého Kam až smí smích.

17.45–20.00  / Dramacentrum Sdružení D
diskuse

SOBOTA 22. 2. (Dramacentrum Sdružení D)
Gábor Takács: Drama In Education I

První část dvoudenního workshopu s předním maďarským lektorem. Překlad do češtiny zajištěn.

NEDĚLE 23. 2. (Dramacentrum Sdružení D)
Gábor Takács: Drama In Education II

Druhá část dvoudenního workshopu.