Tisková práva z 1. setkání dramacenter České republiky

V nedávných dnech se na alternativní scéně Divadla loutek Ostrava uskutečnila zcela výjimečná akce svého druhu, 1. setkání dramacenter České republiky. V době od 15. do 17. listopadu 2012 zde celkem šest středisek dramatické výchovy z Ostravy, Olomouce, Brna, Prahy a Plzně prezentovalo své lekce a dílny, ve kterých prostřednictvím metod a technik dramatické výchovy lektoři vzdělávají žáky mateřských, základních a středních škol. Mezi témata dílen patřila například šikana, násilí, svoboda projevu, demokracie, odlišnost jedince, hrdinství, zrada a další. Nejmladším dětem byly určeny lekce zaměřené na spolupráci, rozvoj imaginace a čtenářství. Průběh šesti dílen měli možnost sledovat i diváci a zájemci z řad veřejnosti a studentů. Zhlédli tak tvořivý vzdělávací proces, který nebývá často veřejnosti přístupný. Tuto jedinečnou příležitost využila téměř stovka studentů vysokých škol pedagogických oborů a zájemců z řad široké veřejnosti.

Výjimečné setkání organizovala Asociace dramacenter České republiky ve spolupráci s Divadlem loutek Ostrava. „Věříme, že toto setkání se s odstupem času stane historicky důležitým nejen pro všechna stávající i budoucí dramacentra České republiky, ale také pro oblast vzdělávání prostřednictvím dramatické výchovy“, sdělila Hana Galetková, lektorka umělecko-vzdělávacích programů Divadla loutek Ostrava a jedna z organizátorek setkání. Pozvání na tuto zcela jedinečnou akci přijal i anglický lektor Keith Homer z Redbridge Drama Centre v Londýně, který všem přítomným představil londýnské dramacentrum a seznámil přítomné s jeho proměnami v průběhu let. Pro české lektory si následně připravil dílnu prohlubující herecké dovednosti. „Kdybych neviděl obrovský smysl ve vzdělávání dětí prostřednictvím dramatické výchovy, tak bych nemohl do této činnosti investovat tolik energie,“ řekl ve své přednášce Keith Homer.

Součástí setkání byla i vernisáž fotografií z dílen všech osmi členských dramacenter sdružených v asociaci. „Snahou asociace je především vytvářet vhodné podmínky pro fungující i nově vznikající dramacentra v České republice a sledovat a podporovat jejich činnosti a hlídat kvalitu jimi nabízených programů pro školy,“ řekl jeden z hlavních iniciátorů založení asociace Pavel Němeček ze Sdružení D, které v Olomouckém kraji realizuje patnáct typů lekcí pro děti mateřských, základních a středních škol.

Setkání se zúčastnila a své programy předvedla tato dramacentra: DLO alternativní scéna a THeatr ludem, občanské sdružení z Ostravy, Sdružení D z Olomouce, SDV Labyrint, pobočka SVČ Lužánky z Brna, Centrum tvořivé dramatiky z Prahy, Johan, občanské sdružení z Plzně. Ve fotografiích je doplnila centra Labyrint Divadla Drak z Hradce Králové a Divadelta, občanské sdružení z Prahy.

Obor dramatické výchovy má v ČR vybudované silné odborné zázemí, přesto zatím dostatečně nepronikl do obecného povědomí a jako vyučovací předmět patří pouze mezi volitelné předměty. Málo pedagogů zatím dokáže využívat metody a techniky dramatické výchovy v běžné výuce ostatních povinných předmětů. Přitom vědecké výzkumy i poznatky z praxe jasně dokládají, že zkušenostní učení je nejefektivnějším způsobem výchovy a vzdělávání mladé populace.

Kontakty:

Jakub Hulák, jakub@drama.cz, 605 948 056

Hana Galetková, hag25@seznam.cz, 732 305 966

TISKOVÁ ZPRÁVA KE STAŽENÍ (doc)

VIDEO (youtube.com)