www.drama.cz - stránky o dramatické výchově

www.artama.cz - stránky NIPOS-ARTAMA, zařízení pro podporu neprofesionálního umění

www.umeleckevzdelavani.cz - stránky diskusního fóra o uměleckém vzdělávání a roli kulturních institucí

www.redbridgedramacentre.co.uk - stránky legendárního dramacentra ve Velké Británii